Dịch vụ Service

 

Dịch vụ của Takubo / 3W and 1V

FOOT WORK (Tốc độ)
HARD WORK (Chăm chỉ)
NET WORK (Mạng lưới)
AND
VISIONARY (Tầm nhìn)

Từ khi thành lập mục đích của chúng tôi là làm việc với khách hàng nhanh chóng, làm mọi việc chăm chỉ, Toàn cầu hóa đang tiến triển, chúng tôi cần những người làm việc nhanh và có khả năng có được những thông tin mới nhất. công ty của chúng tôi có 11 văn phòng trong nước và 4 văn phòng ở nước ngoài và các thành viên trao đổi thông tin với nhau để có được những thông tin sớm nhất.

3W and 1V

Tốc độ
CHúng tôi rất tự tin vào tốc độ làm việc. Câu khẩu hiệu chúng tôi là"đi như chạy". Mọi thành viên mới đều phải học tập tốc độ này như một nguyên tắc quan trọng trong văn phòng của chúng tôi. Tuổi trung binh ở công ty chúng tôi là trẻ và chúng tôi luôn có những suy nghĩ tươi mới trong đội ngũ nhân viên. Tốc độ của chúng tôi luôn luôn nhanh trong công ty của chúng tôi, dĩ nhiên là giống với khách hàng
Mạng lưới
Chúng tôi có 14 văn phong và 100 nhân viên trong và ngoài nước tại thời điểm này, Tất cả nhân viên đều có thể lấy được thông tin mới nhất về việc kinh doanh của chúng tôi hàng ngày và trao đổi với nhau. Takubo nổi tiếng vì luôn có được thông tin mới nhất trong ngành thời trang. Với cả tốc độ và mạng lưới, chúng tôi sẽ đưa đến cho tất cả khách hàng dịch vụ tốt hơn.
Chăm chỉ
Chúng tôi làm việc và học tập chăm chỉ mọi ngày để nâng cao chất lượng dịch vụ, và làm tốt nhất để đáp ứng nhu cầu khách hàng, Làm việc chăm chỉ bất cứ thời gian nào là phương châm của chúng tôi
Tầm nhìn
Với 3 từ tốc độ, mạng lưới và chăm chỉ, chúng tôi cần tầm nhìn để nhìn trước tương lai. Với tầm nhìn, chúng tôi sẽ cố trở thành 1 trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực dệt may quần áo.
 

Trang đầu

Ehime 0898-32-5050
Osaka 06-4793-0670
Tokyo 03-5825-4683
Thượng Hải +86-21-6235-0397